Реасфалтирање на главна улица во Дутлок
Назив на Проект: 
Главната улица во Дутлок се реасфалтира. Улицата “Живко Брајковски” во Гостивар е затворена за сообраќај, бидејќи се врши целосна реконструкција на коловозот кој во голема мера е оштетен. Улицата се реасфалтира на потегот од Основниот Суд до новоотворениот пат во населбата Дутлок, со вкупна површина од 9.000 метри квадратни. Се отстранува стариот асфалт, а потоа ќе се постави нов асфалтен слој.

Инвеститор:
Општина Гостивар