EOS CONSULTING EE > ПРОЕКТИ

Булевар Партизански Одреди

НАРОДНА БАНКА

СТАДИОН ТУМБЕ КАФЕ БИТОЛА

Св. Наум Охридски – Скопје

Вршење на стручно – технички надзор при Изведба на санација, реконструкција и доградба на ЈЗУ Универзитетска Клиника по Хуруршки Болести Св. Наум Охридски – Скопје .

Музеј Прилеп - Манастир Трескавец

Вршење на стручно – технички надзор над санација, реконструкција и реставрација на конаците од Манастирот “Трескавец “, с. Дабница Општина Прилеп.

Јавно обвинителство

Вршење на стручно – технички надзор на реконструкција и адаптација на дел од употреблива градба за потребите на Основно Јавно Обвинителство.

ФИНКИ И ФФОСЗ

Вршење на стручно – технички надзор при изградба на Факултетот за Физички Образование, Спорт и Здравје при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ Скопје, и Факултетот за Информатички Науки и Компјутерско Инжинерство при Универзитетот “Св. Кирил и Методиј„ Скопје  

Болница 8-ми Септември

Вршење на стручно – технички надзор при изградба на бункер за поставување на линеарен акцелератор со пропратни содржини за потребите на СЗУ ГОБ 8-ми Септември – Скопје .

СД Гоце Делчев

Вршење на стручно – технички надзор при реконструкција, санација, адаптација, замена на дотраени градежни материјали и облоги на Блок В и Г од ДСД „Гоце Делчев’ – Скопје.

ФИЛТЕР СТАНИЦА ШТИП

РАВЕН РЕЧИЦА

Булевар 11 Октомври - Град Скопје

КПД Идризово

Улица Борис Сарафов

Мост Михајло Апостолски

Булевар Никола Карев

Улица Никола Парапунов

Улица Љубљанска

Улица Московска

ЈПДП Старо - Ново, Коњарево

Русино - локален пат

Општински пат с.Требош

Ул. Страхиња Симоноски

Локален пат н.м.Форино

улица Седек Костоски

Улица Илинденска

Улица Слободан Пепоски

Улица во Бањица

Улица 18 Ноември

Улица Ново Мало

Улица во село Форино

Ул. Браќа Блажески и Улица 1

Улица Светозар Пепоски

Улица во село Добреше

Изградба на нова улица

Улица во село Лакавица

Улица во Дутлок

Булевар Христијан Тодороски Карпош

Улица Васко Карангелески

Улица Втора Македонска Бригада

Дали ви се допаѓа нашата работа? 
Сакате да соработуваме?