Реконструкција на улица Васко Карангелески
Назив на Проект: 
Реконструкција на улицата Васко Карангелески, на потегот од крстосницата со булевар „Јане Сандански“ до крстосницата со булевар „АСНОМ“, 03/04 Август 2017. При асфалтирањето е употребена полимерна мрежа за армирање на асфалтни слоеви HATELIT XP50 (HUESKER Group), со цел спречување на појавата на пукнатини на новиот коловоз. HATELIT полимерната мрежа е флексибилна, високо – јакосна, температурно и алкално отпорна, со битуменска облога.
Сето ова овозможува ефикасно намалување на појавата на нови пукнатини, и висока отпорност при долгорочни динамички оптоварувања.

Инвеститор:
Град Скопје