Реконструкција на ул. Илинденска 
Назив на Проект: 
Реконструкција на ул. “Илинденска“ (од кружен тек до раскрсница на Ул. Седек Костоски)

Инвеститор:
Општина Гостивар