Реконструкција на ул. Седек Костоски 
Назив на Проект: 
Реконструкција на ул. Седек Костоски (крак од железничка пруга до втора раскрсница)

Инвеститор:
Општина Гостивар